19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

Galeria: Jantar - MB

ilość zdjęć: 11
opis: Szybowiec w Kategorii SPECJALNEJ
typ: MB-01 „Jantar-MB”
nr fabr.: Ż-01
Dane ze Świadectwa Kontroli Budowy-Odbudowy


Świadectwo kontroli budowy ( odbudowy )
Typ : MB-01 „Jantar-MB” Nr fabr.: Ż -01 Rok budowy : .2001
Ustalony okres do następnej naprawy głównej : ... 1000 h ... ( obecny nalot 1500 h )


Szybowiec w Kategorii SPECJALNEJ typ: MB-01 „Jantar-MB” odbudowano z zespołów szybowców
- kadłub z SZD-48-3M „Bravo” nr fabr. B-1509
- skrzydło prawe z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1519
- skrzydło lewe z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1704
- statecznik poziomy z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1704
Wykonano naprawę struktury podzespołów zgodnie z Technologią Naprawy Zespołów szybowca z dn.20.10.2000.
Zabudowano tablicę pokładową z szybowca SZD-55 , zmodyfikowano układ napędu trymera wykorzystując elementy z szybowca SZD-51-1 „Junior” oraz zmodyfikowano układ napędu zaworu zbiornika balastowego .Wykonano zabudowę wingletów na końcówkach skrzydeł zgodnie z Biuletynem BK-048/96 SZD-48-3 „Jantar Std.3” .
Odbudowe zakończono dnia: 31.08.2001.r

Dane zapisał : Jerzy Biskup
MB-01 Jantar-MB

82.46 KB
MB-01 Jantar-MB

209.56 KB
MB-01 Jantar-MB

100.2 KB
MB-01 Jantar-MB

97.79 KB
MB-01 Jantar-MB

110.31 KB
MB-01 Jantar-MB

149.92 KB
MB-01 Jantar-MB

79.7 KB
MB-01 Jantar - MB

71.56 KB
MB-01 Jantar - MB

88.05 KB
MB-01 Jantar - MB

102.09 KB
MB-01 Jantar - MB

61.99 KB