19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

Gallery: Jantar - MB

pictures count: 11
description: Szybowiec w Kategorii SPECJALNEJ
typ: MB-01 „Jantar-MB”
nr fabr.: Ż-01
Dane ze Świadectwa Kontroli Budowy-Odbudowy


Świadectwo kontroli budowy ( odbudowy )
Typ : MB-01 „Jantar-MB” Nr fabr.: Ż -01 Rok budowy : .2001
Ustalony okres do następnej naprawy głównej : ... 1000 h ... ( obecny nalot 1500 h )


Szybowiec w Kategorii SPECJALNEJ typ: MB-01 „Jantar-MB” odbudowano z zespołów szybowców
- kadłub z SZD-48-3M „Bravo” nr fabr. B-1509
- skrzydło prawe z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1519
- skrzydło lewe z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1704
- statecznik poziomy z SZD-48-3 „Jantar Std.3” nr fabr. B-1704
Wykonano naprawę struktury podzespołów zgodnie z Technologią Naprawy Zespołów szybowca z dn.20.10.2000.
Zabudowano tablicę pokładową z szybowca SZD-55 , zmodyfikowano układ napędu trymera wykorzystując elementy z szybowca SZD-51-1 „Junior” oraz zmodyfikowano układ napędu zaworu zbiornika balastowego .Wykonano zabudowę wingletów na końcówkach skrzydeł zgodnie z Biuletynem BK-048/96 SZD-48-3 „Jantar Std.3” .
Odbudowe zakończono dnia: 31.08.2001.r

Dane zapisał : Jerzy Biskup
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar-MB
MB-01 Jantar - MB
MB-01 Jantar - MB
MB-01 Jantar - MB
MB-01 Jantar - MB